بحث و تبادل نظر درباره نحوه ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی به‌منظور ارتقاء سطح محصولات و نیز خدمات به مشتریان ماشین لباسشویی

تاریخ: 
يكشنبه, ارديبهشت 12, 1395 - 12:15
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بحث و تبادل نظر درباره نحوه ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی بهمنظور ارتقاء سطح محصولات و نیز خدمات به مشتریان ماشین لباسشویی

 

گزارش جلسه: 

روز دوازدهم اردیبهشتماه سال جاری، اولین جلسه كمیسیون تخصصی تولیدكنندگان ماشین لباسشویی در محل انجمن برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان چندین شركت عمده تولیدكننده انواع ماشین لباسشویی حضور داشتند.

در این جلسه آقای مهندس لطافتی؛ دبیركمیسیون، اهداف این كمیسیون را ایجاد بستری برای فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی بهمنظور ارتقاء سطح محصولات و نیز خدمات به مشتریان ماشین لباسشویی عنوان كرد و آن را محوری برای انجام تغییرات تكنولوژیكی بهمنظور تصاحب بازارهای داخل و توسعه صادرات ماشین لباسشویی دانست.

سپس حاضران شرحی از توانمندیهای واحد تولیدی متبوعشان را عنوان و اقدامات انجام یافته در راستای توسعه R&D و به روزنمایی محصول را تشریح كردند.

در ادامه جلسه، دبیركمیسیون خواستار مشاركت تمام تولیدكنندگان داخلی ماشین لباسشویی در این كمیسیون و همفكری آنها در راستای تحول ساختاری و نیز تحول در چگونگی مشتریمداری آنان گردید.

در این جلسه، مقرر شد در جلسه بعدی پیشنویس آئیننامه كمیسیون تصویب شود  و  رئیس و نایبرئیس كمیسیون برای دوره یكساله انتخاب شوند.